MUDr. Pavel Vašek, DiS. (Czech republic)                                       Podezření uvedena v tomto trestním oznámení se týkají následujících
                                       okolností
                                       (za každým z bodů tohoto trestního oznámení je uveden seznam
                                        použité literatury)

                              A -
podezření na umožnění a nezabránění vzniku či omezení vzniku
                                    nedostatku ochranných osobních pomůcek pro občany ČR, který postihl
                                    ČR v začátku epidemie SARS-CoV-2
                              B - podnět pro podezření na porušení zákona a možné trestně právní jednání v
                                    souvislosti s vydáním pracovních příkazů při epidemii Covid-19 na území ČR
                              C -
podezření na porušení politické soutěže, ovlivnění činnosti ústavodárného sboru
                                    a narušení základních demokratických principů
                              D - podezření na porušení lékařského tajemství, neoprávněného nakládání s
                                    osobními údaji, GDRP
                              E -
podezření na porušení ústavního práva na náboženskou svobodu
                              F - podezření na vystavení populace zvýšenému riziku nákazy Covid-19 v
                                    prostředcích hromadné dopravy
                              G -
podezření na šíření nakažlivé choroby
                              H - podezření na možnost uvedení na trh ochranných pomůcek s možnými
                                    negativními dopady na zdraví včetně pomůcek z materiálů s potenciálním rizikem
                                    lidské karcinogenity
                              CH -
podezření na zneužití pravomoci veřejného činitele
Business Company
WYSIWYG Web Builder
Text vlastního trestního oznámení podáno 21.9.2020, 14 stran včetně odkazů na zdroje za každým bodem