MUDr. Pavel Vašek, DiS. (Czech republic)
Business Company
WYSIWYG Web Builder
žádost o informace 27.5.2020
Doklad o zatajování informací MZ - na odpovìï stále èekám
potvrzení žádosti ze strany MZ a žádost o doplnìní 27.5.2020
doplnìní požadovaných informací 27.5.2020
žádost o informace 27.5.2020
MZ potvrzuje pøijetí doplnìní žádosti 28.5.2020