MUDr. Pavel Vašek, DiS. (Czech republic)
Introduction
Fortyn´s deviatalisation (ATID) is cancer therapy based on the discovery that ligated tumor tissue left in body induces strong specific antitumor immunity response in animals and humans. It underwent animal testing and I. phase of clinical trials when proved to have no serious side effects. Reasons for discontinuing the research in the Czech republic were never disclosed.
Business Company
WYSIWYG Web Builder
Animal research
Human research
Theory of FD
Summary about FD
Publications
Materiály v češtině
Author´s statement:
All information provided on this page are intended for specialists in the field of human or animal health. Author is not responsible for misinterpretation of information presented on this web page. Immunological model presented on the web page is intellectual property of it´s author.
Anyone who will make use of results of the model and conclusions based on it is obliged to provide these results for free to research community and professionals in human or animal health.
Podložené informace (očkování, šíření, ochranné pomůcky)
Od začátku roku 2020 ve Covid-19 komunikuji především s vědci a lékaři v USA, Izraeli, nyní i ČR. První návrh možné terapeutické intervence jsem vypracoval na jaře 2020. Později jsem jej na základě doporučení z Izraele předal i českým orgánům. Dále jsem ve spolupráci s kpt. v.z. Smékalem vypracoval a státním orgánům předal Analýzu ochrany civilního obyvatelstva proti Covid-19 v ČR (3/2020). Materiál byl krizovým štábem ignorován a ani jeden z autorů jej nemohl obhájit. Neúcta k právu a životu občanů mne vedla k podání trestního oznámení na představitele státu (9/2020). Jejich beztrestnost dokládá vyrozumění PČR. ČBK jsem předal analýzy jak bezpečně pokračovat v činnosti i za epidemie. Zatímco nyní již ex-ministr Prymula, Faltýnek, Babiš a další promineti porušují doporučení, která nutí ostatním občanům, tak já a mnoho dalších se snaží pandemii Covid-19 čelit a posunout nejen hranice léčby kupředu.
Právní problémy
Pro věřící
Ostatní materiály
   Výzva k zasvěcení národa Božímu milosrdenství se nachází v části pro věřící